Neoloy Tough Cell on polümeersest materjalist valmistatud 3D kärgstruktuuriga suure jõudlusega geokärg. Neoloy Tough Cell kärgtugevdussüsteem tagab koormuse võrdse jaotuse, suurendab katendi tugevust ning tugevdab väikese tugevusega täitematerjali ja kergesti kättesaadavaid täitematerjale, nagu liiv, kohalik pinnas või taaskasutatud materjalid. Tough Cell geokärjed on uudsest polümeersulamist, mille tootenimetus on Neoloy®; materjal on spetsiaalselt välja töötatud geokärje tootmiseks ning on osutunud muudest geokärgedest või kärgtugevdustoodetest paremaks. Neoloy Tough Cell võimaldab ehitada vastupidavamaid maanteid, vähendades kuni 60% teie projekti kogukuludest (TCO, Total Cost of Ownership).

Neoloy Tough Cell`i polümeermaterjalist ribad keevitatakse kokku nii, et moodustuvad kärgstruktuuri ruumilised sektsioonid; “kokkuvolditud” materjal tõmmatakse paigalduspinnal lahti ja täidetakse granuleeritud täitematerjaliga, moodustades tugevdatud komposiitmati, mida saab kasutada mitmesugustes pinnase stabiliseerimise ja tugevdamise lahendustes, sealhulgas kõvakatendiga ja kõvakatendita tänavatel ja teedel, juurdepääsuteedel, raskeveoteedel, kaevandusteedel, raudteedel, konteineriparkides ja rasketehnika tööplatvormidel, nõlvadel, kanalites, tugimüürides ja haljastuses. See tehnoloogia on eelistatud valik paljudes tööstussektorites, sealhulgas nafta- ja gaasisektoris, metsamajanduses, kaevandustes, sõjalistes- ja kaitserajatistes ja muudes pinnase tugevdamist eeldavates projektides, eriti pehme pinnase, turba, paisuva savipinnase ja igikeltsa korral.

Neoloy Tough Cell`i geokärg on mustrilise struktuuriga materjal, mis on loodud vertikaalkoormuse jaotamiseks ulatuslikule pinnale, vähendades punktkoormusi ja maksimeerides konstruktsiooni kandevõimet. Seda nimetatakse “plaadiefektiks”. Geokärjele avalduva vertikaalkoormuse mõjul moodustub pehme pinnase kohale pooljäik plaat, mis jaotab koormuse ühtlaselt ja vähendab aluspõhjale avalduvat survet. Seda mõju katsetati hoolikalt ja ulatuslikult Kansase ülikoolis ja Madrase tehnoloogiainstituudis Indias.

Kärgstruktuuri tõhusus jõu ülekandel

Esimesed kärgtugevdussüsteemid töötas välja USA inseneride korpus taktikaliseks sõjaliseks kasutamiseks. Algsed 3D kärgstruktuuriga võred valmistati alumiiniumist, et jaotada vertikaalkoormust ja parandada pehme pinnase kandevõimet, kasutades täitematerjalina materjale, nagu näiteks rannaliiva, et luua ajutine läbipääs sõjaväesõidukitele ja varustusele. 1970. aastate lõpus asendati alumiinium suure tihedusega polüetüleenpolümeeriga (HDPE), eelistades selle suhteliselt mõõdukat hinda ja paindlikkust materjalide pakendamisel transpordiks kasutuskohta mistahes maastikul. Teede tugevdusrakendused nõudsid tõestatud pikaajalise vastupidavusega lahendust, et tagada vastupidavus pidevale suurele koormusele, mis on iseloomulik tiheda liiklusega maanteedele, raudteedele, sadamatele ja lennujaamadele.

2005. aastal viidi läbi uuringute- ja arendustegevuse sihtprogramm nanopolümeerse sulami väljatöötamiseks, mis suudab tagada ühistranspordi ja transpordirakenduste pikaajalise jõudluse. Tulemuseks oli Neoloy® Tough Cell – polüester/polüamiidi nanokiudude uudne polümeersulam (NPA), mis on dispergeeritud polüetüleenmaatriksis ja mis töötati välja geokärje pikaajalise jäikuse ja pikaajalise mõõtmete stabiilsuse (LTDS) tagamiseks. Neoloy on nanotehnoloogiline materjal, mis ühendab polüetüleeni elastsuse polüamiidide stabiilsuse ja vastupidavusega ning mida tootmisprotsess on patenteeritud.

Kärje mõõtmete stabiilsus temperatuurimuutuste korral

Geokärje kasutamine katendite nüüdisaegsetes projekteerimismeetodites

Katendite projekteerimisel, milles nähakse ette geokärje kasutamine katendi tugevdamiseks ja/või aluspõhja stabiliseerimiseks, lähtutakse katendi struktuuri elastsusmoodulist. NPA-geokärgedega läbi viidud põhjalike uuringute tulemused võimaldasid kasutada katseliselt tõestatud väärtusi geokärg-struktuuride modelleerimiseks ja integreerimiseks standardsete mehhaanilis-empiiriliste projekteerimismeetoditega, näiteks rakendusega Layered Elastic Model (kihiline elastne mudel). Selles jaotises kirjeldati NPA-geokärgede projekteerimismeetodeid, mis on avaldatud rahvusvahelistes standardsetes projekteerimisjuhendites, näiteks Madalmaade- ja ISO standardis.

Mooduli parandustegur (MIF).

Mooduli parandusteguri standard (MIF) on usaldusväärselt määratletud labori- ja täismahuliste katsetega, mille tulemuseks on empiiriliselt kinnitatud arvväärtused [9][24][25]. Parandusteguri suurus sõltub geokärje geomeetriast, materjali omadustest, täitematerjali tugevusmoodulist ja täite sügavusest ning aluspõhja parandustegurist (SIF). Geokärjega tugevdamisest tingitud põhjakihi suurenenud mooduli ja tugevdamata põhjakihi tavapärase mooduli suhe on defineeritud kui mooduli parandustegur (MIF), mida väljendatakse järgmise valemiga:

“Lukustamine” Neoloy Tough Cell`i kärgstruktuuriga materjalis tagab kihi tugevuse isegi pehme pinnase kasutamise korral.

Koormusjaotus, mis näitab kärgedesse “lukustamise” mõju Neoloy Tough Cell`i geokärjega ja ilma.

 

Lähtuvalt rahvusvahelistest standarditest hinnatakse geokärje materjalidel järgmisi omadusi ja nõudeid:

Omadus Ühik Testi meetod Väärtus
Dünaamiline jäikuse moodul (neto) (DMA-test) MPa EN-ISO 6721-1 ASTM E2254 +45° C juures > 650 MPa
Geokärje jäävdeformatsioon (roomamine) (SIM test) % m/m ASTM D6992 <3
Tõmbejõud, perforeerimata kärje sein (lai laius) kN/m EN-ISO 10319 20-29
Tõmbejõud, perforeeritud kärje sein (lai laius) kN/m EN-ISO 10319 16-25
UV ja oksüdatsioonikindlus (HPOIT) 150°C minut ASTM D5885 > 400

Polüpropüleenist (PP) ja Polüetüleenist (PE ja HDPE) geokärjed ei ole sobivad materjalid insenertehniliste konstruktsioonide tugevdamiseks (jäävdeformatsioon kasutusea jooksul on üle 3%). Ametliku ASTM-i testi kohaselt on HDPE materjalist geokärgedel väga suur jäävdeformatsioon > 10%, mis ei anna võimalust kasutada antud materjalist geokärgesid pika elueaga insenertehnilistes konstruktsioonides.

NPA Neoloy Tough Cell materjal vastab rahvusvahelistele geosünteetide standarditele tänu viimaste aastate pikaajalistele uuringutele, sealhulgas SIC (Colombia Ing. Society), ISO, ASTM, Hollandi juhend, Iisraeli standardid, Lõuna-Aafrika projekteerimis standart jne.

Hollandi geosünteetide projekteerimis juhend
(All rights reserved to SBRCURnet and CROW, NL)

Geokärje roomekindlus määrab konstruktsiooni jätkusuutlikust ja vastupidavust alates esimesest päevast. NPA (nt Neoloy Tough Cell) materjalist geokärjed vähendavad deformatsioone x16 korda alates esimesest päevast võrreldes HDPE materjalist geokärgedega.
Vastupidavus püsivatele koormustele kogu projekteeritud eluea jooksul on üks olulisemaid faktoreid kasutatava materjali puhul. NPA(nt Neoloy Tough Cell) materjalist geokärjed omavad väga head roomekindlust.

Tehniliste kirjelduste dokumendid saate alla laadida siit:

Paigalduse juhendite dokumendid saate alla laadida siit: