Pinnasestabilisaator M10+50™ on 100% AKRÜÜLVEDELIK – PINNASE POLÜMEERNE MODIFIKAATOR M10+50™ on 100% akrüülühend, dispergeeruv VEDEL pinnasestabilisaator, mis on mõeldud pinnase kandevõime suurendamiseks. Polümeerse modifikaatori lisamine suurendab akrüüli toimel oluliselt haardumist, kulumiskindlust, paindetugevust ja vastupidavust välisteguritele. Ühekomponentse toote kasutamine on mugav ja kulutõhusus.

M10+50™ tarnitakse VEDELIKUNA, mille kasutaja võib pinnase töötlemiseks segada otse täitematerjali, pinnase ja muude komponentidega “ühekomponentse” süsteemi moodustamiseks. Ühekomponentsed süsteemid vähendavad keskkonnajäätmeid (kasutatakse vähem mahuteid) ning vähendavad transpordi- ja pakkimiskulusid. Kõik, mida lõppkasutajal tuleb ehitusplatsil teha , on lisada vett ja segada. On tõestatud, et vajalike seadmetega varustatud stabiliseerimismasin tagab suurepärase tulemuse. Stabiliseerimismasina osas konsulteerige Enviroseali esindajaga.

M10+50™ polümeeridel on lõppkasutajale palju ahvatlevaid omadusi. Neist kõige olulisemad on järgmised:

  • Akrüüli jõudlus: suurepärane mehaaniline tugevus ja ületamatu adhesioon välistingimustes (VEDELIKU eelised).
  • Väike veevajadus, hea töödeldavus.
  • Suurepärane viilutugevus ja liimuvus.
  • Suurepärane vastupidavus UV-kiirgusele.

M10+50™ pakub kasutajale ka olulisi eeliseid, näiteks:

  • Suurepärane säilivusstabiilsus, st voolavuspüsivus.
  • Väiksemad veokulud.
  • Lai segupalett: ühildub tavapäraselt kasutatavate lisanditega.
  • Lisandimahuti kasutusest kõrvaldamise kulud puuduvad. Valdkonna insenerid ei pea enam leppima mitteakrüülsete VEDELATE modifikaatorite kasutamisega ühekomponentsetes VEDELATES segudes, näiteks tsemendi-, lubja- või lendtuha vedelsegus.

M10+50™ pakub pinnase stabiliseerijatele võimalust saavutada suurepäraseid struktuurseid- ja välispinna omadusi, mida saavad pakkuda ainult akrüül-pinnasemodifikaatorid, nüüd VEDELAL kujul.

Tüüpilised füüsikalised omadused

Välimus: Vabalt voolav valge VEDELIK

Polümeeri tüüp: 50% akrüül kopolümeer tahkis

Puistetihedus: Ligikaudu 1,056 kg/l (8,8 naela/gallon)

Rakendused

M10+50™ polümeerid töötati välja USA sõjaväe jaoks kasutamiseks pinnase tsemendipõhise stabiliseerimise rakendustes, milleks sooviti ühekomponentset VEDELsegu.

Rakendus tagab:

  1. Pinna püsiva stabiliseerimise.

Jõudluse eelised

M10+50™ peamised jõudluse eelised on selle parem haardumine märjal teel, mehaaniline tugevus ja suurepärane ilmastikukindlus. Need jõudluse eelised muudavad M10+50™ ideaalseks polümeeriks kasutamisel välistingimustes või rakendustes, kus veekindlus on kriitilise tähtsusega. M10+50™ on näidanud suurepärast ühilduvust ja jõudlust pinnase kiireks stabiliseerimiseks. Pinnas on kasutatav niipea, kui lõplikud tihendusparameetrid on saavutatud.

Vastupidavus välistingimustele:

M10+50™ on ilmastikukindlam kui muud stabilisaatorid, milles kasutatakse muudel kemikaalidel põhinevaid modifikaatoreid. Nagu 100% kopolümeeridele omane, on M10+50™ väga vastupidav ultraviolettkiirgusele. 100% akrüülpolümeeridega modifitseeritud pinnasega üle 20 aasta kestnud kokkupuude välistingimustes näitab kõigi akrüül- ja akrüüliga modifitseeritud stabilisaatorite suuremaid eeliseid võrreldes mitteakrüülsete polümeeridega.

Liimunud pinnase tugevus:

M10+50™ polümeeridega töödeldud pinnas on suurepäraselt liimunud ja suure viilutugevusega. Suuremat nakkuvust täheldatakse erinevate materjalide korral, sealhulgas betoon, metall, kipspind, tsementplaat, müüritis ja polüstüreenist isolatsiooniplaat. Töödeldavuse kõrvalekalleteta püsivus on pikem isegi kõrgetel temperatuuridel.

Hoiustamine ja käsitsemine:

M10+50™ on stabiilne anorgaaniline ühend, termoplastiline polümeer, mille säilitustemperatuur on -29°C kuni 52°C (-20 f kuni 125 f). Vältida tuleks pikaajalist ladustamist temperatuuril üle 60°C (140°F). Mitte virnastada rohkem kui (2) kahe aluse kõrguselt. M10+50™ tarnitakse plastvaatides, mille max kaal on 222,64 kg (490 naela). ja neli vaati kaubaalusele tihedalt kõrvuti.

Üldteave:

M10+50™ on mõeldud lisamiseks otse soovitud komponentidest kokkusegatud pinnasesse . See vabalt voolav akrüülVEDELIK hajub ilma eritöötluseta kergesti läbi pinnase. Vee lisamine M10+50™-le stabiliseerimismasinas segamise ajal aktiveerib akrüüli M10+50™. Kasutatava modifikaatori kogus sõltub nii pinnase lõppkasutusest kui ka muude pinnasesegu koostisainete kombinatsioonist. Eksperdid saavutavad parimad tulemused, kui polümeerset modifikaatorit lisatakse 0,075–2,5% pinnase massist. Olenevalt kohapealsetest ilmastikutingimustest tuleb vett lisada optimaalsest veesisaldusest ligikaudu üks kuni poolteist protsenti rohkem. See võimaldab pinnase vedelikusisaldust piisavalt suurendada, et saavutatav pinnasestruktuur ja pinnase tihenemine vastaksid täpsustatud ekspertnõuetele ilma vett täiendavalt lisamata.

Tooteohutus

Enviroseal Corporation haldab kõigi oma toodete põhjalikke ja ajakohastatud ohutuskaarte (MSDS, Material Safety Data Sheets). Need sisaldavad asjakohast teavet, mida võite vajada oma töötajate ja klientide kaitsmiseks meie toodetega seotud teadaolevate tervise- või ohutusohtude eest. M10+50™ lähedaste analoogidega läbi viidud toksilisuse sõeluuringud näitavad, et toode ei põhjusta mürgitust ühekordsel akuutsel suukaudsel või nahakaudsel kokkupuutel ning nahale või silma sattumisel on võimalik naha ja silmade kerge ärritus. PINNASE komponendid, mida kasutatakse koos M10+50™-ga, võivad põhjustada naha ja silmade ärritust. Samuti kui töötamisel mistahes keemiliste VEDELIKIDEGA, veenduge, et kasutate piisavaid NAHAKAITSE meetmeid.

Täpsemate kaitsemeetmete kohta vaadake ohutuskaarti.

Enviroseal Corporation soovitab teil hankida meie toodete ohutuskaartide koopiad. Soovi korral anname nõu meie toodete kasutamiseks või lisame kirjeldavaid materjale.