Neoloy Tough Cell`i lahendus

Tough Cell on ainulaadne kärjekujuline täitematerjali lukustamise lahendus või “geokärg” pinnase stabiliseerimiseks ja tugevdamiseks, mis võimaldab kulusäästlikku ja jätkusuutlikku tee-ehitust keerulisel ja probleemsel pinnasel.

Tough Cell geokärg võimaldab teil aastaringselt ehitada vastupidavaid teid, mille ehitusmaksumus võib olla isegi kuni 50% väiksem projekti maksumusest ja ehitustööde ajalisest kestusest kui muude lahenduste puhul. Neoloy Tough Cell on valmistatud Neoloyst, uudsest nanopolümeersulamist, mis säilitab stabiilsed mõõtmed laias temperatuurivahemikus (-60⁰ kuni +60⁰) dünaamilise ja tsüklilise koormuse korral ning on väga vastupidav jäävdeformatsioonile (roome)

Laialdane ülemaailmne projektide elluviimise kogemus ning põhjalikud teadmised geotehniliste ehitustööde ja geokärjega tugevdamise põhimõtetest on võtmetegurid uuendusliku ja kulusäästliku tehnoloogia kombineerimisel tavapäraste, tunnustatud ehitusmeetoditega antud innovatsiooni rakendamiseks ning edukaks  kasutamiseks tulevastes projektides.

Kus saab Neoloy Tough Cell`i lahendusi kasutada?

Neoloy Tough Cell on tugevaim ja vastupidavam geokärje materjal, mis sobib kandevõime suurendamiseks, järskude nõlvade stabiliseerimiseks ja pinnase püsivuse säilitamiseks paljudes erinevates kasutuskohtades – avaliku transpordi infrastruktuur, riiklikud rajatised, nafta- ja gaasirajatised, kriitilise tähtsusega infrastruktuurid, kaitseväe rajatised, kaevandused, metsatööstus, raudteed, lennujaamad jms.

Tüüpilised suuremahulised projektid nõuavad kombineeritud lahendusi, elastsetele katenditele, sõiduteede ja juurdepääsuteede ehitamiseks, pinnase stabiliseerimiseks, nõlvade/kanalite, muldkehade ja tugiseinade toestamiseks ning kruusateede tugevdamiseks.

Neoloy Tough Cell geokärg pakub enamikule taristuprojektidele kõikehõlmavat lahendust, tõstes juurdepääsuteede ehitamise, pinnase tugevdamise ja pinnase parandamise kogu maailmas uuele tasemele. Keeruliste projektide ja väga erinevate väljakutsetega tegelemisel pakub Neoloy Tough Cell kulutõhusaid lahendusi, mis vähendavad oluliselt teede remondi- ja hooldusvajadust, uue karjäärimaterjali kasutamist ja teede ehituse kestust.

Eelised

Neoloy Tough Cell on ideaalne keskkonnasõbralik ning jätkusuutlik lahendus – see on teede, maanteede ja taristuehituse  säästlik lahendus. Elastsete teekatete puhul vähendab Neoloy Tough Cell`i tugevdus granuleeritud täitematerjalide vajadust tavaliselt 50% või rohkem. Lisaks saab geokärjes ära kasutada kohapealse/madala kvaliteediga ja/või kehvema sõelkõveraga täitematerjali või taaskasutatavaid materjale. Sellega ei ole eeliste loend kaugeltki lõplik; säästlikke tulemusi saavutatakse järjest enam.

Keskkondlikud
 • Kärgstruktuuri täiteks kasutatakse vähesel määral, kuid kohapeal saadaolevaid materjale (nt liiva ja freesasfalti).
 • Vähendab kaevandamisest, transpordist, kütusest ja reostusest tekkivat süsiniku jalajälge.
 • Roheline ja säästev ehitusmeetod – vähendab keskkonnamõjusid.
Tehnilised eelised
 • Ebastabiilsetele pinnastele nagu liiv, turvas ja savi rajatud teekatte stabiliseerimine – probleem, mis tuleb lahendada paljudes ehitusprojektides kogu maailmas.
 • Katendi aluskihi tugevdamine – võimaldab vähendada asfaldi ja tugikihi paksust kuni 40%.
 • Dünaamilise mooduli ja tõmbetugevuse parameetrid tagavad pinnavormi vastupidavuse, rajatise kasutusaja jooksul katendi jõudlus ei vähene.
 
Majanduslikud
 • Võimaldab optimeerida projektlahenduse kulusid.
 • Lihtne logistika ja paigaldus iga ilmaga.
 • Vähendab kulutusi ehitusmaterjalidele – vähendab asfaldi ja/või täitematerjalide kulu.
 • Võimaldab kasutada kohapeal saadaolevat, mittekohesiivset, granuleeritud looduslikku pinnast ja/või liiva, taaskasutatavat betooni, freesasfalti ja muid taaskasutatavaid materjale.
 • Vähendab rajatise paranduskulusid, kasutuskõlbmatut aega ja hooldustöid kuni 85%.
 
Peamised tehnilised eelised
 • Suure elastse jäikusega kärjed.
 • Stabiliseeritud kihi pikaajaline püsivus.
 • Minimaalne deformatsioon.
 • Kujundatud pinnavormi eluaegne garanteeritud vastupidavus.
 • Kärjeseinte suur tõmbetugevus.
 • Ideaalne vastupidavuse suurendamiseks raskele koormusele.
 • UV- ja oksüdatsioonikindlus tagab kestvuse ning vastupidavuse keskkonnamõjudele.
 
Jätkusuutlikkus
 • Jätkusuutlikkus tähendab kõigi kolme arengusamba säästlikkuse arvestamist, milleks on keskkond, majandus ja ühiskond.
 • Tough Cell võimaldab taaskasutatavate materjalide (taaskasutatava betooni või freesasfaldi) abil vähendada esmase täitematerjali kasutamist.
 • Vähendab oluliselt projekti süsiniku jalajälge.
 • Geotehnilise struktuuri ja Neoloy Tough Cell`i lahenduse kombinatsioon pikendab rajatise kestvust kuni 75 aastaks.

 

Sellega ei ole eeliste loend kaugeltki lõplik; säästlikke tulemusi saavutatakse järjest enam. Sealhulgas:

 • Kasutatava täitematerjali vähendamine – vähem sõelumist, purustamist, töötlemist ja vedu;
 • Vähem kohapealseid paigaldustöid (ja vähem aluspinna vahetust) – vähem mullatöid / töömasinate kasutamist;
 • Vähendab kütusekasutuse, sõidukite heitgaaside, õhu tolmusaaste, setete äravoolu ja ehitustööde summaarset süsiniku jalajälge.

Rakendused

Maastikukujundus

Neoloy Tough Cell`i geokärgon keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik ehitusmaterjal, mis lihtsustab maastikuehitust, eriti looduslikku keskkonda toetavate kujunduselementide loomist. Materjali saab kasutada teede, teepeenarde ja parklate aluspõhja tugevdamiseks, võimaldades asendada kõvad, armeeritud pinnad murumattidega. See meetod vähendab soojuse hajumist (soojussaare efekti) ja parandab keskkonna esteetikat.

Pinnase säilitamine

Maapinna erosioonikindluse saavutamine, eriti sidumata pinnakihtide lagunemise ärahoidmine ja välispinna stabiilsuse tagamine, eeldab tavapäraselt väga vastupidavaid ja usaldusväärseid lahendusi. Kõiki mõjutegureid arvestava Neoloy Tough Cell`i geokärjega tugevdatud nõlvad on vastupidavad äärmuslikest temperatuuridest, UV-kiirgusest, oksüdatsioonist ja koormuspingetest põhjustatud lagunemisele.

Veehoidlad ja prügilad

Ülioluline on kaitsta veehoidlate vooderdamiseks kasutatavat geomembraani, kindlustades pinnase ja nõlva stabiilsuse. Neoloy Tough Cell`i tugevdatud geokärjed tagavad töökindla tulemuse saavutamiseks vajaliku pinnasetugevuse. Neoloy uudsest polümeersulamist valmistatud Neoloy Tough Cell`i geokärjed on väga vastupidavad äärmuslikele ilmastikutingimustele, söövitavatele materjalidele ning deformeeruvad minimaalselt.

Kriitilise tähtsusega infrastruktuur ja kaitseväe rajatised

Kriitilise infrastruktuuri taastamist tuleb alustada kiiresti, sealjuures on oluline tagada tööohutus. Neoloy Tough Cell`i lahenduse kasutamine minimeerib kulutusi logistikale, eeliseks on ka võimalus kasutada kohalikke täitematerjale, mistõttu tööd saab teostada kiiresti ja tõrgeteta.

Kandevõime suurendamine

Neoloy Tough Cell geokärg on keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik ehitusmaterjal, mis aitab parandada teede ja raudteetaristu toimivust, eriti probleemsete pehmete pinnaste või paikade puhul, kus täitematerjalide varud on piiratud või kallid. Materjali saab kasutada teede, teepeenarde ja parklate aluskihtide tugevdamiseks, mis võimaldab asendada kõvad, armeeritud pinnad murumattidega. See meetod vähendab soojuse hajumist (soojussaare efekti), ja parandab keskkonna esteetikat.

Nõlvad ja kanalid

Täiustatud kolmemõõtmeline erosioonitõrjesüsteem Tough Cell on parim mistahes nõlva või kanali tugevduslahendus, kui erosiooni põhjustab voolav vesi; sealhulgas kasutatakse lahendust edukalt rannajoone, sadamate ja muude kaitsmata nõlvade tugevdamiseks. Neoloy Tough Cell`i geokärg-stabiliseerimislahendus kaitseb nõlva füüsiliselt erosioonijõudude eest, suurendades hõõrdetakistust, et vältida mulla migratsiooni.