Vastupidav teekate Ühendkuningriigi armeele ja Afganistani elanikkonnale

Neoloy® Tough Cell`i geokärgi kasutati uue, turvalise ja vastupidava teekatte rajamiseks Ühendkuningriigi armee vajadusteks ja Afganistani tsiviilobjektide ülesehitustööde toetamiseks.

Loe edasi

Merekaitse sein, Swansea, Wales (tugevdatud tugimüür)

Kui tõusulaine ja ranniku erosioon ähvardasid üleujutustega, pakkus uus Neoloy® Tough Cell`i geokärjega tugevdatud meresein vastupidava ja esteetilise lahenduse.

Loe edasi

60+ m kõrgune tugisein ebastabiilse mäenõlva kindlustamiseks Hantõ-Mansiiskis, Venemaal

Neoloy Tough Cell`i geokärge kasutati Venemaal mäenõlva stabiliseerimiseks, kus olid sagedased maalihked; ehitati tohutu, 60 m kõrgune tugisein.

Loe edasi

Sademevee immutussüsteem, Tšehhi Vabariik

Uue hüpermarketi arendajad kasutasid Neoloy® Tough Cell`i geokärge sademevee hajutamiseks pinnasesse, vähendades drastiliselt ehitus- ja transpordikulusid.

Loe edasi

Tuhamäe kaitsebarjäär | Söetuha ladestuskoha kaitsebarjäär, Lõuna-Aafrika

Neoloy® Tough Cell tugevdas lendtuha ladestusplatsi geomembraani, kindlustades geomembraani pikaajalise kaitse ja lekketuvastussüsteemi toimivuse.

Loe edasi

Kiired ja kulutõhusad Neoloy® niisutuskanalid, Vietnam

Neoloy® Tough Cell`i lahendus valiti niisutuskanalite ehituseks tänu kiirele paigaldusele, jõudluse suurenemisele ja kauakestvale püsivusele.

Loe edasi

Geomembraani aluspinna stabiliseerimine, India

Reservuaari geomembraani kaitsmiseks kahjustuste eest. Neoloy® Tough Cell pakkus reservuaari geomembraani kaitset, mis on kõrge veetasemega pehmel mudaliival hädavajalik. Reservuaari alune maapind stabiliseeriti.

Loe edasi

Roheline tugisein, Põhja-Inglismaa

Tugiseina kiire ja keskkonnasõbralik ehitus. Põhja-Inglismaa elamuprojektis kasutati erosioonitõkke lahendusena Neoloy® Tough Cell`i geokärjest tugevat, keskkonnasõbralikku ja esteetilist tugiseina.

Loe edasi

Sillatammi kaitse, Iisrael

Sillavundamendi erosioonitõke Neoloy® Tough Cell`i geokärjega tagas 15. sajandi ehituse helikaitse, halvendamata keskkonnaseisundit ja esteetilist vaadet.

Loe edasi