Post-liistraketised

Pole-liist (segment) raketis on kaevetööde raketis, mida kasutatakse maa-aluste paigaldiste hargnemise või ristumiskohas.

Post-liistraketised on saadaval kahes versioonis:

Standard – põhineb sammaste ja tugipostidel, mida kasutatakse sammasjoonte raketises. Tänu sellele võib segmenteeritud raketis olla lineaarse raketise pikendus, mis on võimeline kindlustama kuni 550 cm sügavuseid süvendeid.
Väikesemõõduline – kuni 300 cm pikkuste valgustuspostide baasil. Nende raketiste väikese kaalu tõttu saab neid monteerida käsitsi või kergete tõsteseadmete abil.
Segmentraketise ehitus ja monteerimisviis on analoogsed sammas-lineaarse raketise omaga. Peamine erinevus on nähtav kaevet kaitsvate seinte konstruktsioonis – monoliitsete terasplaatide asemel kasutati kitsaid ribasid. Võimalus paigaldada igaüks neist erinevale kõrgusele võimaldab iga raketiseina hõlpsalt kohandada kaevikus erineval sügavusel ristuvatele paigaldustele.