Tough Cell ratkaisu

Tough Cell on ainutlaatuinen kenno menetelmä maaperän stabilointiin ja vahvistamiseen mikä mahdollistaa kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen sekä kestävän ratkaisun teiden rakentamiseen haastaviin ja ongelmallisiin maaperiin.

Tough Cellsin avulla voit rakentaa kustannustehokkaampia, ympäristöystävällisempiä sekä kestäviä teitä ympäri vuoden vähentämällä samalla 50 prosenttia projektisi kustannuksista ja kestosta. Tough Cells on valmistettu Neoloysta, uudesta nanopolymeeriseoksesta mikä ylläpitää metastabiliteettia vaihtelevissa lämpötiloissa (-60⁰ – +60⁰), dynaamisissa ja vaihtelevissa kuormituksissa sekä kestää erittäin hyvin virumista.

Maailmanlaajuinen projektikokemus ja ymmärrys geotekniseen suunnitteluun ja kennojen eristysteknologian toimintamekanismien tuntemukseen ovat avaintekijöitä yhdistämällä tämän innovatiivisen sekä kustannustehokkaan teknologian vakiintuneisiin ja hyväksyttyihin suunnittelumenetelmiin uusiin soveltamisiin sekä projekteihin.

Missä voit käyttää Tough Cell:iä?

Tough Cell on vahvin ja kestävin kenno, mikä soveltuu kuormituksen tukemiseen, jyrkkien rinteiden stabilointiin ja maanpidätys menetelmiin laajoilla markkinoilla- julkinen liikenne, hallitus, öljy ja bensa, hätäinfrastruktuuri, armeija, kaivostoiminta, hakkuu, rautatie ja monilla muilla.

Tyypilliset suuret hankkeet vaativat yhdistettyjä menetelmiä ja ratkaisuja joustaviin tienpäällysteisiin, ajoradan rakentamiseen, teiden liittymiin, maaperä stabilointiin, rinteiden/väylien suojauksiin, pientareisiin/valleihin ja tukimuureihin.

Tough Cell tarjoaa kattavan ratkaisun useimpiin infrastruktuuriprojekteihin ja asettaa samalla uuden standardin kulkuteiden rakentamisen, maaperän vahvistamisen ja maanparannusten maailmassa. Monimutkaisten projektien ja monien haasteiden käsittelyyn Tough Cellillä on kustannustehokkaita ratkaisuja jotka vähentävät merkittävästi tien korjausta, kunnossapitoa, murskeen käyttöä ja tienrakennusaikaa.

Hyödyt

Tough Cell on ihanteellinen ekologinen ratkaisu, kestävä ratkaisu teille ja kunnalliseen infrastruktuuriin. Joustavissa päällysteissä Tough Cell -vahvistus vähentää tyypillisesti rakeisten täytemateriaalien määrää 50 prosentilla tai enemmän. Lisäksi vahvistus mahdollistaa paikan päällä/ marginaalilaatuisten ja/tai huonosti luokiteltujen täyte- tai kierrätysmateriaalien käytön. Lista ei kuitenkaan pääty tähän; kestävyyttä koskevia tuloksia on lukuisia.

Ympäristöystävällinen
 • Mahdollistaa marginaalisten, mutta paikallisesti saatavilla olevien materiaalien käytön rakennetäytteessä (esim. hiekka ja kierrätetty asfaltti)
 • Vähentää louhintaa, kuljetusta, polttoainetta, saastumista ja hiilijalanjälkeä
 • Vihreä ja kestävä rakentamismenetelmä – vähentää ympäristövaikutuksia
Tekniikka
 • Stabiloi päällysteitä ongelmallisten maaperän kuten hiekan, turpeen ja saven, päällä – löytyy tyypillisesti monista rakennusprojekteista maailmanlaajuisesti
 • Vahvistetut jalkakäytäväperustukset – mahdollistaa asfaltin ja tukikerroksen paksuuden vähentämisen jopa 40 prosentilla
 • Kestävä rakenne dynaamisilla moduuli- ja jännitelujuusominaisuuksilla, sama päällysteen suorituskyky koko projektin suunnittelun ajan
Taloudellinen
 • Optimoi suunnittelun kustannuksilla
 • Yksinkertainen logistiikka ja joka sään asennus
 • Alentaa pääomarakennuskustannuksia – vähentää asfaltin ja/tai murskan kustannuksia
 • Mahdollistaa paikallisesti saatavilla olevien, ei-kohesiivisten, paikallisen maan ja/tai hiekan, kierrätysbetonin, RAP:n ja muiden kierrätysmateriaalien käytön.
 • Vähentää korjauksia, seisokkeja ja huoltoa jopa 85 prosenttia
Tärkeimmät tekniset edut
 • Korkea elastinen jäykkyys kennojen sulkeminen
 • Pitkäaikainen stabiloitu kerroksen jäykkyys
 • Alhaiset muodonmuutosominaisuudet
 • Taattu elinikäinen suunnittelusuorituskyky
 • Kennoseinien korkea jännitelujuus
 • Ihanteellinen raskaiden kuormien tukemiseen
 • UV- ja hapettumiskestävyys tarjoaa ympäristön kestävyyttä ja vakautta
Kestävä kehitys
 • Kestävä kehitys saavutetaan ottamalla huomioon kestävän kehityksen kaikki kolme pilaria: ympäristö, talous ja yhteiskunta
 • Tough Cell voi vähentää uuden murskan käyttöä kierrätysmateriaaleilla (kierrätysbetoni tai RAP)
 • Vähentää merkittävästi hankkeen hiilijalanjälkeä
 • Geoteknisen rakenteen ja Neoloy Tough Cell -ratkaisun yhdistelmä mahdollistaa projektin elinkaaren jopa 75 vuoteen

Lista ei kuitenkaan pääty tähän; kestävyyttä koskevia tuloksia on lukuisia.

Nämä sisältävät:

 • Käyttämättömän murskeen vähentäminen – vähemmän seulontaa, murskaamista, käsittelyä ja kuljetusta;
 • Vähemmän sijoittelua työmaalla (ja vähemmän pohjakerroksen vaihtoa) – vähemmän maanrakennustöitä / laitteiden käyttöä.
 • Vähentää polttoaineen käyttöä, ajoneuvojen saastuttamista, ilmassa leviävää pölyä, sedimentin valumista ja hankkeen hiilijalanjälkeä.

Sovellukset

Maisemointi

Tough Cellin kestävän ecologisen rakentamisen käytännöt tarjoavat helposti rakennettavia maisema-arkkitehtuureja, erityisesti ilmastoystävällisiä. Sitä voidaan käyttää pohjakerrosten vahvistamiseen teillä, kiitoradan reuna-alueilla ja parkkipaikoilla korvaamalla kovat panssaripäällysteiset pinnat ruohomatoilla. Tämä tekniikka ei ainoastaan vähennä lämmön hajoamista (lämpösaari-ilmiö), vaan myös parantaa ympäristön estetiikkaa.

Rinteet ja uomat

Edistyksellinen kolmiulotteinen eroosiontorjuntajärjestelmä Tough Cell on paras ratkaisu mihin tahansa rinteeseen tai uomaan, kun eroosion aiheuttaa virtaava vesi, mukaan lukien rantaviivat, rantapäät, satamat ja muut suojaamattomat rinteet. Tough Cell -geosolun kaltevuuden stabilointiratkaisu suojaa fyysisesti eroosiovoimia vastaan ja on suunniteltu parantamaan kitkakestävyyttä maaperän liikkumisen estämiseksi.

Maanpidätys

Maanpidätykset vaativat yleensä erittäin kestäviä ja luotettavia ratkaisuja erityisesti sen vakauden ja ulkopinnan osalta. Kun tämä otetaan huomioon yhtälössä, Tough Cell luo vahvistettuja geosolujen rinteitä, jotka ovat todistetusti kestäviä äärimmäisten lämpötilojen, UV-säteilyn, hapettumisen ja kuormituksen aiheuttamaa hajoamista vastaan.

Varastoaltaat ja kaatopaikat

Vuorattujen varastoaltaiden haaste on suojata sen geokalvoja ja samalla varmistaa maaperän sekä rinteiden vakaus. Tough Cell Geocells panssari täyte tarjoaa voiman sen menestymiseen. Neoloyn uudesta polymeeriseoksesta valmistetut Tough Cells -kennot kestävät erittäin hyvin äärimmäisiä sääolosuhteita, syövyttäviä materiaaleja ja niillä on erittäin alhainen polymeeriviruminen.

Kiireellinen infrastruktuuri ja armeija

Kriittisen infrastruktuurin palauttaminen on tavoite, joka on käynnistettävä nopeasti ja turvallisesti. Tough Cell -ratkaisun käyttäminen tarjoaa minimaalisen logistiikan sekä edun käyttää paikallisia materiaaleja nopeaan ja aktiiviseen rakennsuprojektiin.

Lataa tuki

Kennojen kestävänkehityksen harjoitteet tarjoavat helposti rakennutettavaa maisema-arkkitehtuuria, käytännössä ne jotka tukevat luontoa. Sitä voidaan käyttää vahvistamaan pohjakerroksia teillä, kiitoradan pientareilla ja parkkipaikoilla jolla korvataan kovat betoni päällysteiset pinnat ruohomatoilla. Tämä tekniikka ei ainoastaan vähennä kaupunkisaarekeilmiötä vaan myös parantaa ympäristö estetiikkaa.